Elympic 2016

logo

BOOMz

สมัครแข่งขัน รายละเอียด รางวัล


การสมัครแข่งขัน Boomz The Fire Monkey 2016


กำหนดการแข่งขัน

ระยะเวลาการรับสมัคร : 18 - 25 พฤษภาคม 2559
ประกาศแบ่งสายการแข่งขัน : 26 พฤษภาคม 2559
วันแข่งขันออนไลน์ : 28 - 29 พฤษภาคม 2559 และ 4 - 5 มิถุนายน 2559
วันแข่งขันออฟไลน์ : 18 มิถุนายน 2559

สมัครเข้าแข่งขัน


เงื่อนไขการรับสมัครแข่งขันรอบออนไลน์

          1. ผู้เล่นจะต้องมีเลเวลตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
          2. ทุกไอดีที่เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องยืนยันข้อมูล VisaID ให้ตรงตามข้อมูลจริง
          3. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสมาชิกทีม 2 คนต่อ 1 ทีม
          4. ทีมงานจะเปิดรับสมัครเข้าทำการแข่งขันขันต่ำ 16 ทีม (ทีมงานจะขยายเพิ่มหากมีผู้สนใจจำนวนมาก)
          5. ทีมงานจะคัดเลือกทีมที่ผ่านคุณสมบัติข้อ 1 - 3 และสมัครเข้ามาก่อนมีสิทธิ์ก่อน (สมัครช้าอาจอดแข่งได้)
          6. การตัดสินของทีมงานถือเป็นสิ้นสุด
          7. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่จัดการแข่งขันรอบ Offline

ณ ร้าน Counter Net II สาขาแยกเกษตร ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์