Elympic 2016

logo

C9

สมัครแข่งขัน รายละเอียด ทีมเข้ารอบ Offline รางวัล


การสมัครแข่งขัน C9 Elympic The Fire Monkey 2016


สมัครเข้าแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน

18 พฤษภาคม  -  6 มิถุนายน  2559 : ลงทะเบียนสมัครการแข่งขัน และยืนยันทีมแข่งขัน
8  มิถุนายน  2559 : ประกาศทีมการแข่งขัน และสายการแข่งขัน
11  -  12  มิถุนายน  2559 : แข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อค้นหา 8 ทีมเข้ารอบสุดท้าย
14  มิถุนายน  2559 : ประกาศ 8 ทีมเข้ารอบสุดท้าย
16  มิถุนายน  2559 : สิ้นสุดระยะเวลารับแจ้งการสละสิทธิ์ การแข่งขันรอบสุดท้าย
18  มิถุนายน  2559 : การแข่งขันรอบ Final ทั้ง 8 ทีมสุดท้าย ณ ร้าน Counter Net II สาขาแยกเกษตร  (จับสลากแบ่งสายในงาน)

การสมัครทีมแข่งขัน

1.  สมัครในรูปแบบทีม 3 คน (จะไม่มีตัวสำรอง) จำกัดอาชีพ ไม่สามารถเลือกอาชีพซ้ำ
2.  เปิดรับสมัครไม่จำกัดจำนวนทีม
3.  จำกัด 1 Ini3 Visa ID สามารถร่วมลงการแข่งขันได้เพียง 1 ทีม เท่านั้น!!
4.  ข้อมูลที่จำเป็นในการสมัครทีม
          4.1  ชื่อทีม
          4.2  ต้องมี Ini3 Visa ID ของทุกตัวละครในทีม
          4.3  ข้อมูลภายใน Ini3 Visa ID ของทุก ID ในทีมจะต้องเป็นข้อมูลที่ใช้ยืนยันตนเองได้ โดยมี ชื่อ - นามสกุล, และเลขบัตรประชาชน ต้องตรงกับความเป็นจริง
          4.4  ชื่อตัวละคร / สายอาชีพ
          4.5  ตัวละครที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องมีเลเวล ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป
5.  เมื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเรียบร้อย ต้องส่งตัวแทนของทีมที่สมัคร โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาที่ GM Hotline 0-2687-2777 เพื่อทำการยืนยันการแข่งขัน


หมายเหตุ : 1. หากทีมใดไม่มีตัวแทนโทรศัพท์เข้ามาติดต่อ เพื่อยืนยันในการสมัครแข่งขัน จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครแข่งขันทันที
                 2. ทีมงานอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร จนถึงวันอังคารที่  7 มิถุนายน  2559 เท่านั้น

สถานที่จัดการแข่งขันรอบ Final

ณ ร้าน Counter Net II สาขาแยกเกษตร ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์