Elympic 2015

logo

C9

สมัครแข่งขัน รายละเอียด ตารางการแข่งขัน ผลการแข่งขันรอบ Online รางวัล


การสมัครแข่งขัน C9 3v3 Replay Elympic Rainy Cup 2015


สมัครเข้าแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน

22  มิถุนายน 2558  -  5  กรกฎาคม 2558 : ลงทะเบียนสมัครการแข่งขัน และยืนยันทีมแข่งขัน
8  กรกฎาคม  2558 : ประกาศทีมการแข่งขัน และแบ่งสายการแข่งขัน
11 -  12  กรกฎาคม  2558 : เริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อค้นหา 8 ทีมเข้ารอบสุดท้าย
15  กรกฎาคม  2558 : ประกาศสายการแข่งขัน รอบ 8 ทีมสุดท้าย
22  กรกฎาคม  2558 : สิ้นสุดระยะเวลารับแจ้งการสละสิทธิ์ การเข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้าย
25  กรกฎาคม  2558 : การแข่งขันรอบ Final ทั้ง 8 ทีมสุดท้าย ณ ร้าน Neolution E-Sport Stadium  (จับสลากแบ่งสายในงาน)

การสมัครทีมแข่งขัน

1.  สมัครในรูปแบบทีม 3 คน (จะไม่มีตัวสำรอง) จำกัดอาชีพ ไม่สามารถเลือกอาชีพซ้ำ
2.  เปิดรับสมัครไม่จำกัดจำนวนทีม
3.  จำกัด 1 Ini3 Visa ID สามารถร่วมลงการแข่งขันได้เพียง 1 ทีม เท่านั้น!!
4.  ข้อมูลที่จำเป็นในการสมัครทีม
   4.1  ชื่อทีม
   4.2  ต้องมี Ini3 Visa ID ของทุกตัวละครในทีม
   4.3  ข้อมูลภายใน Ini3 Visa ID ของทุก ID ในทีมจะต้องเป็นข้อมูลที่ใช้ยืนยันตนเองได้ โดยมี ชื่อ - นามสกุล และเลขบัตรประชาชน ต้องตรงกับความเป็นจริง
   4.4  ชื่อตัวละคร และสายอาชีพ
   4.5  ตัวละครที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องมีเลเวล ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป
5.  เมื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเรียบร้อย ต้องส่งตัวแทนของทีมที่สมัคร โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาที่ GM Hotline 02-6872777 เพื่อทำการยืนยันการแข่งขัน
หมายเหตุ :
1. หากทีมใดไม่มีตัวแทนโทรศัพท์เข้ามาติดต่อ เพื่อยืนยันในการสมัครแข่งขัน จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครแข่งขันทันที
2. ทีมงานอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร จนถึงวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 เท่านั้น

สถานที่จัดการแข่งขันรอบ Final

ณ Neolution E-Sport Stadium สาขาแยกเกษตร ซอยตลาดอมรพันธ์ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์