Elympic 2016

logo

PANGYA

สมัครและรายละเอียดการแข่งขัน รางวัล


การสมัครเข้าแข่งขัน


ระยะเวลาเปิดลงทะเบียนรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 17 - 29 ตุลาคม 2559

 

ยืนยันการลงแข่งขัน (ผ่านโทรศัพท์)

ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559

 

วันและสถานที่แข่งขัน

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ ร้าน Neolution E-Sport Stadium สาขา ม.เกษตรฯ

รูปแบบการแข่งขัน

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันโดยการลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซด์
2. เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันโดยลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 17 -29 ตุลาคม 2559
3. เปิดให้ยืนยันตนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ไว้แล้วภายในงานวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 โดยจะต้องติดต่อเข้ามาที่ Gm hotline 02- 687 – 2777 ในช่วงเวลาทำการ
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนให้พร้อมในขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน
5. ยืนยันตนอีกครั้งภายในงานในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. (รับเพียง 30 คนแรกที่ยืนยันตนภายในงาน)

รายละเอียดการแข่งขันรอบคัดเลือก (Offiine)

1. ใช้ไอดีที่่ทีมงานเตรียมไว้ให้สำหรับแข่งขัน
2. สนามที่ใช้แข่งคือสนาม Ice Inferno / 30 นาที / 18 หลุม / front ลมแบบ Natural แข่งขันในเซิร์ฟเวอร์ Event Free 1
3. ห้ามใช้การ์ด
4. ห้ามใข้ระบบ Assist
5. ผู้เข้าแข่งขันที่ติดอันดับ 1 - 5 จะเข้าสู่รอบถัดไป

รายละเอียดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Offiine)

1. ใช้ไอดีที่่ทีมงานเตรียมไว้ให้สำหรับแข่งขัน
2. สนามที่ใช้แข่งคือสนาม Ice Inferno / 30 นาที / 18 หลุม / front ลมแบบ Natural แข่งขันในเซิร์ฟเวอร์ Event Free 1
3. ห้ามใช้การ์ด
4. ห้ามใข้ระบบ Assist
5. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับรางวัลตามอันดับคะแนนของตน 1 - 5

ข้อมูลไอดีที่ใช้ในการสมัคร

1. ต้องมียศ Junior A ขึ้นไป
2. ข้อมูลในไอดีจะต้องตรงกับบัตรประชาชน
3. 1 รหัสบัตรประชาชนสมัครได้เพียงไอดีเดียว
4. ไม่จำกัดจำนวนคนลงทะเบียน
5. หากเงื่อนไขไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที

ข้อมูลไอดีที่ใช้ในการแข่งขัน (ไอดีทีมงาน)

1. มียศ World Master A
2. เงินปังภายในไอดี 1,000,000 ปัง
3. ไม่มีคุกกี้ ใช้ได้เฉพาะเงินปังที่มีเท่านั้น
4. Tiki Point Shop, น้องถุงดำ, Memorial Gacha จะถูกปิดในวันแข่งขัน
5. ชื่อตัวละครจะเป็นชื่อเดียวกับที่กรอกไว้ตอนสมัคร (ห้ามใช้อักษรพิเศษ, ความยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษร, ไม่หยาบคาย)
6. ห้ามใช้การ์ด
7. ห้ามเอาตัวละครที่ใช้แข่งขันเข้าคลับเด็ดขาด


สถานที่จัดการแข่งขัน

ร้าน Neolution E-Sport Stadium สาขา ม.เกษตรฯ