รายละเอียดไอเทมทั้งหมดที่มีให้ใน ID

เงินปังจำนวน 5,000,000 ปัง
ตัวละคร

ชุด


Arin

Arthur

Cesillia

Cesillia-R

Hana

Hana-R

Kooh

Lucia

Max

Nell

Nuri

Nuri-R

Kaz

Spika

Caddie


ไอเทมประเภทยา
ไอเทม จำนวน ไอเทม จำนวน
Spin Mastery 2 ชิ้น P. Strength Boost 2 ชิ้น
Curve Mastery 2 ชิ้น Safe Tee 2 ชิ้น
Dual Lucky Pangya 2 ชิ้น Double Strength Boost 2 ชิ้น
Dual Tranquillizer 2 ชิ้น Tranquillizer 2 ชิ้น
Strength Boost 2 ชิ้น Lucky Pangya 2 ชิ้น
Miracle Sign 2 ชิ้น Silent Wind 2 ชิ้น
Time Booster 100 ชิ้น