Elympic 2016

logo

PANGYA

สมัครและรายละเอียดการแข่งขัน ประกาศสายการแข่งขันรอบ Offline รางวัล ผลการแข่งขัน


การสมัครแข่งขัน Pangya Power Match Tournament 2015


สมัครเข้าแข่งขัน

ระยะเวลาเปิดลงทะเบียนรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2558

 

ยืนยันการลงแข่งขัน (ผ่านโทรศัพท์)

ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2558

 

วันและสถานที่แข่งขัน

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 ณ ร้าน Neolution E-Sport Stadium สาขา ม.เกษตรฯ

รูปแบบการแข่งขัน

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันโดยการลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซด์
2. เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันโดยลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2558
3. เปิดให้ยืนยันตนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ไว้แล้วภายในงานวันที่ 4 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น.
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนให้พร้อมในขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน โดยรับสมัครเพียง 50 คน เท่านั้น
* มาก่อนได้ก่อน
4. การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบละ 25 คน
5. รูปแบบการแข่งแบบ Tournament 18 หลุม ห้อง 25 คน สนาม Special Shuffle ระยะเวลาแข่งขัน 30 นาที
ลมแบบ Natural แข่งขันในเซิร์ฟเวอร์ Event Free 1
6.ผู้เข้าแข่งขันที่ติดอันดับ 1 - 5 ห้องแต่ละห้อง จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
* ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันมาลงทะเบียนไม่ถึง 28 คน จะทำการแข่งขันเพียงห้องเดียวเพื่อหาอันดับ 1 - 10 แทน

รายละเอียดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

1. รูปแบบการแข่งขันแบบ Tournament 18 หลุม ห้อง 10 คน สนาม Special Shuffle ระยะเวลาแข่งขัน 30 นาที ลมแบบ Natural แข่งขันในเซิร์ฟเวอร์ Event Free 1
2. ผู้เข้าแข่งขันที่ติดอันดับ 1 - 3 จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน

เงื่อนไขไอดีที่ใช้ในการแข่งขัน

1. จะต้องเป็น ID ของตนเองเท่านั้น
2. ห้ามใช้การ์ดแบบกดใช้แล้วมีระยะเวลา 1 ชั่งโมง ,2 ขั่งโมง เป็นต้น
3. ห้ามใช้ไอเทม (ช่องสวมใส่ไอเทมจะต้องว่าง)
4. ต้องมีค่า Power ของตัวละครอยู่ที่ 40 แต้ม (ห้ามขาด ห้ามเกิน)
5. หากเงื่อนไขไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที
เพิ่มเติม ทางทีมงานขอแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านทราบถึง รายการไอเทมที่ห้ามสวมใส่ได้ในการแข่งขันครั้งนี้
6. ห้ามใส่ปีกที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- มีโอกาสทำให้แรงลมเป็น 1 (Violet Butterfly Wings, Blue Light Wings เป็นต้น)
- มีโอกาสทำให้พื้นเรียบ (Grand Zodiac Wing, Grand Golden Wing, Spring Flower Wing เป็นต้น)
7. ห้ามใส่ถุงมือ Wind Force Glove
8. ห้ามใส่หู Angel&Devil Ear
9. ห้ามใส่ถุงมือจากชุด Animal Set ที่มีคุณสมบัติมีโอกาสทำให้ตีแป๊กกลายเป็นตีติดปังย่า

สถานที่จัดการแข่งขัน

ณ Neolution E-Sport Stadium สาขาแยกเกษตร ซอยตลาดอมรพันธ์ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์