Elympic 2016

logo

C9

สมัครแข่งขัน รายละเอียด ตารางการแข่งขัน รางวัล ผลการแข่งขัน


การสมัครแข่งขัน C9 E-Lympic Summer Cup 2015


สมัครเข้าแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน

23  กุมภาพันธ์  2558  -  4 มีนาคม 2558 : ลงทะเบียนสมัครการแข่งขัน และยืนยันทีมแข่งขัน
5 - 6 มีนาคม  2558 : ประกาศทีมการแข่งขัน และแบ่งสายการแข่งขัน
7 - 22 มีนาคม  2558 : เริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อค้นหา 8 ทีมเข้ารอบสุดท้าย
23 - 24 มีนาคม  2558 : ประกาศสายการแข่งขัน รอบ 8 ทีมสุดท้าย
26  มีนาคม  2558 : สิ้นสุดระยะเวลารับแจ้งการสละสิทธิ์ การเข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้าย
4 เมษายน  2558 : การแข่งขันรอบ Final ทั้ง 8 ทีมสุดท้าย ณ ร้าน Neolution E-Sport Stadium
    (จับสลากแบ่งสายในงาน)

การสมัครทีมแข่งขัน

1.  สมัครในรูปแบบทีม 3 คน (จะไม่มีตัวสำรอง) จำกัดอาชีพ ไม่สามารถเลือกอาชีพซ้ำ
2.  เปิดรับสมัครไม่จำกัดจำนวนทีม
3.  จำกัด 1 Ini3 Visa ID สามารถร่วมลงการแข่งขันได้เพียง 1 ทีม เท่านั้น!!
4.  ข้อมูลที่จำเป็นในการสมัครทีม
   4.1  ชื่อทีม
   4.2  ต้องมี Ini3 Visa ID ของทุกตัวละครในทีม
   4.3  ข้อมูลภายใน Ini3 Visa ID ของทุก ID ในทีมจะต้องเป็นข้อมูลที่ใช้ยืนยันตนเองได้ โดยมี ชื่อ - นามสกุล และเลขบัตรประชาชน ต้องตรงกับความเป็นจริง
   4.4  ชื่อตัวละคร และสายอาชีพ
   4.5  ตัวละครที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องมีเลเวล ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป
5.  เมื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเรียบร้อย ต้องส่งตัวแทนของทีมที่สมัคร โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาที่ GM Hotline 02-6872777 เพื่อทำการยืนยันการแข่งขัน
หมายเหตุ :
1. หากทีมใดไม่มีตัวแทนโทรศัพท์เข้ามาติดต่อ เพื่อยืนยันในการสมัครแข่งขัน จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครแข่งขันทันที
2. ทีมงานอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร จนถึงวันพุธที่  4  มีนาคม  2558 เท่านั้น

สถานที่จัดการแข่งขันรอบ Final

ณ Neolution E-Sport Stadium สาขาแยกเกษตร ซอยตลาดอมรพันธ์ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์